Skip to main content
Kaj Munk ved skrivebordet i præstegården

The Generous Poet-Pastor Kaj Munk

Photo: Presse

The famous priest Kaj Munk lived in Vedersø until his death.