Beach numbers

Redningsnumre

Photo: Presse

Når man går tur på stranden, kan det være svært at finde opgangen til sommerhuset i rækken af opgange, som alle ligner hinanden, blandt alle klitterne, som også ligner hinanden. Her kommer redningsnumre (tidligere strandnumre) til deres ret, og hjælper jer på vej.

På de danske kyststrækninger findes der ingen ”rigtige” adresser. Det kan derfor være vanskeligt at finde op fra stranden på det rigtige sted (klitter og strand ligner hinanden set fra havsiden) eller, i tilfælde af ulykke, at kunne forklare nøjagtigt, hvor hjælpen skal køre til. Derfor har rigspolitiet i samarbejde med kommunerne tildelt strandnumre: grønne skilte med sorte tal på hvid baggrund. Bogstavet angiver, i hvilken politikreds stranden er beliggende, og tallet er fortløbende numre, der angiver et bestemt sted på en strand.

I tilfælde af uheld, ulykker og især ved drukneulykker er det meget vigtigt, at redningsberedskabet kommer så hurtigt og sikkert som muligt. I de tilfælde er strandnumrene er særligt vigtige og anvendelige, fordi redningsberedskabet kender den nøjagtige beliggenhed af numrene.

Til hvert strandnummer er der tilknyttet et gps-koordinat, så beredskabet kan komme hurtigt frem, både fra landsiden, vandsiden og fra luften. Skiltene er placerede på selve stranden og ved adgangsvejen til stranden.