©  Photo:

Varde Å

Varde Å is one of Denmark’s longest water stream and is situated in the beautiful, Danish nature. There are great opportunities for fishing in the water stream or for enjoying the amazing wildlife.

Varde Å er ganske særlig, da den er det eneste vandløb i hele det europæiske vadehav, der ikke reguleres ved diger eller en sluse. Derfor oversvømmes ådalen hvert år ved storm, og saltpåvirkningen i åen er, selv langt opstrøms, stor. Disse forhold var tidligere kendetegnende for alle Vadehavets floder og åer, men er i dag en sjældenhed. Fra Varde udgår lystsejlere, robåde og kajakker, og ved Janderup Ladeplads findes en mindre anløbsplads.