Skip to main content
Skjern Å - fiskeri

The Skjern Å Salmon

Photo: Destination Vesterhavet

Pack your fishing gear and go to the river Skjern Å where you might catch the famous Skjern Å Salmon.